Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Cégnév: Sportwelt kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/3
Cégjegyzékszám: 13-09-203671
Adószám: 27305308-2-13
Email: info@sportwelt.hu
Telefon: +36 (30) 153 2235

továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a footballexpress.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Sportwelt weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Sportwelt weboldalon történő megrendelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.296201), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairólszóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742) szabályozza.

1.2 A Sportwelt weboldalon történő (szolgáltatás) vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A Sportwelt weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

1.4 Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon. A Felek között a vásárlására irányuló szerződés a megrendelés Szolgáltató áltapvisszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.5 Ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálati iroda helye előre egyeztetett időpontban: 2040 Budaörs, Liget utca 3/3 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10.00 és 16.00 óra között Telefon: +36301532235 Internet cím: a footballexpress.hu E-mail: info@sportwelt.hu A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Név: Forpsi.hu – BlazeArts Kft. Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36, 1/8 Telefonszám: 003616105506

2. Regisztráció

2.1 A Sportwelt weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhely (kizárólag az irányítószám és város megjelölésével), születési dátum, jelszó. A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

2.2 A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel.A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terhel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak.

2.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi elvek és szabályzatok érvényesítése érdekében a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatástól eltérő szolgáltatások igénybe vételét is külön, formáps regisztrációs eljárástól tegye függővé.

3. Megrendelés

3.1 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza.

3.2 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4 A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terhep.

3.5 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6 Szolgáltató az Ügyfél vétepajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfélajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az áruház jogi felelősséget nem vállal.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1 A vásárlás kiegyenlítése (a rendelés leadását követően indított, és az átvételt megelőzően a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírt) banki átutalással, személyes átvétel esetében készpénzben, vagy utánvéttel lehetséges. Utánvétes fizetés esetén a kézbesítetttermék díja az átvételkor fizetendő Ügyfél által közvetlenül a futárnak.

4.1.1 A sportwelt.hu weboldalon megvásárolt termék kiszállítását a GLS hungary végzi. A várható szállítási határidő 2-3 munkanap, de maximápsan 4 munkanap. A DPD szállítási feltételeiről valamint a szállítás díjáról itt https://csomagnet.hu/csomagkuldes-dpd?gcpd=EAIaIQobChMIjqyg25eK5QIVRBUYCh1Eog0DEAAYASAAEgIEb_D_BwE tájékozódhat. A szállítás munkaidőben történik.

4.1.2 A sportwelt.hu weboldal üzlethelyiséggel nem rendelkezik. A megrendelt termék személyes átvételére előre egyeztetett időpontban van lehetőség, munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között a +36 (30) 153 2235 szám alatt.

4.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy bizonyos akcióknál az egyes fizetési módokat korlátozza (pl. csak bankkártyás fizetési lehetőség), vagy csak bizonyos összegű megrendelés elérése után tegye lehetővé (pl. minimum rendelési összeg felett érhető el az utánvétes fizetési mód).

4.3 Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes rendelések után szállítási, ill. adminisztrációs díjat számoljon fel. A díj a rendelt termék átvételekor, a rendelés értékével egy időben, a futárnak készpénzben fizetendő.

4.4 Futárral történő szállítás esetén a sikertelen kézbesítéskor a futár értesítést hagy az elérhetőségével. Ez esetben az Ügyfél kötelessége, hogy felvegye a kapcsolatot a futárral, vagy a kiszállítást végző DPD Hungária Kft. ügyfélszolgálatával a dpd@dpd.hu e-mail címen, vagy a +36 1 501 620-es telefonszámon.

4.5 Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. az Ügyfél regisztrációját törölje.

4.6 A megrendeléseket a Szolgáltató a Weboldalon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.7 A Szolgáltató az Ügyfelet rendelése állapotáról, ill. a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1 A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben az Ügyfél és a Szolgáltató illetve a termék gyártója között lehetséges, melyben a Szolgáltató az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat. Kellékszavatosság Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa által fepsmert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatosság A termék hibája esetén az Ügyfél- választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó áltapforgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt fepsmerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben kell érvényesíteni. Jótállás Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás időtartama 1 év.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont az Ügyfeleta jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terhep.

6. Elállás

6.1 A termék átvétele után az Ügyfél köteles a terméket ellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2 Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: postai cím : 2040 Budaörs, Liget utca 3/3 e-mail: info@sportwelt.hu Az Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás fuvarozási költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

Ha az Ügyfél több terméket rendel meg egyszerre, akkor a Szolgáltató a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha az Ügyfél elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében gyakorolta. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terhep. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél visep. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.252687) szerinti magatartási kódexszel.

7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.5. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld. A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 • az Ügyfél neve;
 • az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása
 • az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során a következő adatokat kérheti el a Szolgáltató az Ügyféltől:

 • Ügyfél neve
 • Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • Ügyfél telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
 • panasz leírása, oka
 • Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296207)rendelkezéseinek megfelelően, a Weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja.

A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató. Jogorvoslat Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.296201) szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat az Ügyfél. Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8. Egyebek

8.1. A Szolgáltató által üzemeltetett online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések a weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

8.4. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: footballexpress.hu

8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az Általános Szerződési feltételek az alábbi linken letölthető: footballexpress.hu

9. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Budaörs, 2020 november 1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

1 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2 Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 • 1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.
 • 2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.